Usługi Notarialne Wiśniewscy

Kancelaria Notarialna Stefan Wiśniewski, Rafał Wiśniewski s.c.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Przy dokonywaniu czynności notariusz powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Notariusz jest zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności. Akty i dokumenty powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Za dokonanie określonych czynności notariusze pobierają taksę notarialną, której maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237 j.t.). Taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza, stanowiące przychód kancelarii.

Notariusze pobierają również, a następnie odprowadzają na rzecz Skarbu Państwa i samorządów:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od darowizny oraz na rachunki właściwych sądów rejonowych:
 • opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych.

Za dokonywanie tych czynności notariusze nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Ponadto notariusze obliczają, pobierają i wpłacają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia – taksy notarialnej.

Kontakt:

   ul. Ludwika Czajewicza 8
   05 - 500 Piaseczno

   tel. (022) 828 81 83
   fax.(022) 828 81 84
   kom. 502 650 427

e mail. wisniewski@notariusze.waw.pl
          rwisniewski@notariusze.waw.pl

Godziny otwarcia:

    Poniedziałek - Piątek 09.00 - 17.00
  
   Sobota po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Copyright Nazwa.pl